Szolnoki Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Letöltés

  1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Letöltés

  1.4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Letöltés

  1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Letöltés

  1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Letöltés

  2.1.1 Alapító okirat

Letöltés

  2.1.2 GDPR - Adatvédelmi Szabályzat

Letöltés

  2.1.3 Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés

  2.1.4 Szabályzat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről

Letöltés

  2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Letöltés

  2.6.1 Adatkezelési tájékoztató (EDIR)

Letöltés

  2.6.2 Adatkezelési tájékoztató (Felnőttképzés)

Letöltés

  2.6.3 Adatkezelési tájékoztató (Óraadó oktatók megbízási szerződéséhez)

Letöltés

  2.6.4 Adatkezelési tájékoztató (Nyári táborozáshoz)

Letöltés

  2.6.5 Adatkezelési tájékoztató (ÁSZÉV versenybizottság részére)

Letöltés

  2.6.6 Adatkezelési tájékoztató (Versenyzők részére)

Letöltés

  2.6.7 Adatkezelési tájékoztató (kínai nyelvtanulásra jelentkezők részére)

Letöltés

Gazdálkodási adatok

  2015. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2015. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2016. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2016. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2017. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2017. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2018. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2018. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2019. évi Elemi költségvetés I.

Letöltés

  2019. évi Elemi költségvetés II.

Letöltés

  2019. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2020. évi Közbeszerzési terv

Letöltés

  2020. évi Elemi költségvetés I.

Letöltés

  2020. évi Elemi költségvetés II.

Letöltés

  2020. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2021. évi Közbeszerzési terv

Letöltés

  2021. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2021. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2022. évi Közbeszerzési terv

Letöltés

  2022. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2023. évi Közbeszerzési terv

Letöltés

  2023. évi Elemi költségvetés

Letöltés

Archívum • KIM
 • IKK

   • SZC logo fehér
   • Szolnoki Szakképzési Centrum

    5000 Szolnok Baross utca 37/A

   • Telefon: +36 (56) 500-400

    E-mail: centrum@szolmusz.hu

    OM azonosító: 203056

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001300/2015 , B/2020/000028 Engedélyszám: E/2020/2000081


   2023Szolnoki Szakképzési Centrum