Ugrás a fő tartalomra

5000 Szolnok Baross utca 37/A


+36 (56) 500-400

Orientációs év


Az általános iskola elvégzését követően, az ágazati alapoktatás megkezdése előtt a szakképző iskolában lehetőség van Orientációs évfolyam elvégzésére. Ez azoknak javasolt, akik még bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy el szeretnék sajátítani a szükséges alapkészségeket, kulcskompetenciákat, amelyek megkönnyítik a szakképző iskola vagy a technikum elvégzését. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretek között zajlik, a fókusz a projektszemléleten van. Az Orientációs évfolyam oktatói mentorként kísérik végig a diákokat. Az egy év alatt rálátást szerezhetnek a szakmák széles skálájára, így a megfelelő önismerettel kiegészülve megalapozott döntés születhet a szakmaválasztásnál.

Az orientációs évfolyamon tanulók havonta 8000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Az alábbi intézmenyeink indítanak orientációs évfolyamot:

Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és KollégiumSzolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium elsősorban különböző szintű szakképzettség megszerzésére készíti fel a fiatalokat, alkalmazkodva ezzel a felmerülő igényekhez. Az iskola családias jellege segíti a személyre szóló törődést, biztosítja a tanulási, magatartási problémákból adódó nehézségek leküzdéséhez szükséges feltételeket. Az oktatás mellett fő feladatunknak tekintjük a nevelés valamennyi szintjét, nem csak a tanítási órákon, de a szabadidős tevékenységek során is. A vidéki tanulók a kollégiumban ideális, biztonságos környezetben készülhetnek az órákra. Sikereket elérve számtalan versenyen, iskolai és iskolán kívüli rendezvényen veszünk részt. Fő feladatunk a szakmai kompetenciák fejlesztése mellett a munkafegyelem, a munkaerkölcs, a felelősségtudat kialakítása, fejlesztése. Törekszünk arra, hogy tanulóink használható szakmai tudással és alkalmazkodóképességgel rendelkezve kerüljenek a munkaerő-piacra, amely biztosíthatja majd egyéni boldogulásukat.
  • SZC logo fehér
  • Szolnoki Szakképzési Centrum

   5000 Szolnok Baross utca 37/A

  • Telefon: +36 (56) 500-400

   E-mail: centrum@szolmusz.hu

   OM azonosító: 203056

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001300/2015 , B/2020/000028 Engedélyszám: E/2020/2000081


  2024Szolnoki Szakképzési Centrum