VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ

 1. A szakma alapadatai
 • Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • A szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
 • A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
 • A szakma szakmairányai: –
 • A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás
 • Kapcsolódó részszakmák megnevezése: –
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 1. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
 • A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el.
 • Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében.
 • Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli.
 • Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait.
 • Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról.
 • Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat.
 • Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében.
 • Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi.
 • A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait.
 • Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében.
 • Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat.
 • Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi.
 • Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket.
 • Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában.
 • Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket.
 • Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket.
 • Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat.
 • Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.
 • Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.

 

 1. A szakképzésbe történő belépés feltételei
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Alkalmassági követelmények
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges