TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 „Fiatalon és képzetten a kisvárosból”

Közel 30 millió forint a tehetséggondozásra, tanulást támogatásra!

A középiskolai lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettsége megszerzésének segítése a célja a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium „Fiatalon és képzetten a kisvárosból” pályázatának. Tanulást támogató fejlesztésekre, tehetséggondozásra, a különböző szakpolitikai területekkel való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására 29,3 millió forintot nyert a középfokú oktatási intézmény.

A „Fiatalon és képzetten a kisvárosból” TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0004 pályázat projektnyitó konferenciájára 2013. november 26-án került sor. A projekt zárásának időpontja 2015. június 30. A megvalósítás időtartama 20 hónap, ami gyakorlatilag másfél tanévet jelent.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Társadalmi Megújulás Operatív Program „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” projekt célja a bevont tanulók alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása, középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése, felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése, a felsőoktatásban való részvételének segítése, tanulmányi eredményének javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.

Az iskolából való kimaradás, iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyása szerte a világon az érintett gyermekek/fiatalok, családjuk és az egész társadalom súlyos gondja. Az iskolából kimaradt tanuló nem szerzi meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyezteti saját jövőjét, hiszen megfelelő végzettség nélkül az elhelyezkedési lehetőségek jóval szűkebbek, ha egyáltalán léteznek.

Kutatások az iskolaelhagyás és a tanulmányok idő előtti befejezése vonatkozásában számos okra derítettek fényt, amelyek közül kiemelkedő a tanuló és családja társadalmi helyzete, anyagi körülményei és a tanuláshoz való viszony közti szoros összefüggés. A szegényebb társadalmi rétegbe tartozó tanulóknál az iskolaelhagyás kockázata magasabb, mint jómódú kortársaiknál.

A lemorzsolódások gyakorisága – a tapasztalatok szerint – általában a tanulói életutak fordulóinál, elsősorban a középiskolába való bekerüléskor nő meg. Megfigyelések azt mutatják, hogy a 3. középiskolai osztályba lépés szintén egy kritikus időszak. Ha ezen időszak alatt sikerül az iskolában tartani a tanulót, jó esélye van arra, hogy meg is szerezze a végbizonyítványt. A korai iskolaelhagyás mögött álló tényezők azonban nem szűkíthetők le az iskolai gyenge teljesítményre, illetve a képességek- és készségek hiányosságaira: a jó képességű, továbbtanulásra is felkészíthető hallgatók is olykor a végzettség megszerzése nélkül hagyják el az oktatási rendszert.

Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal történt egyeztetés alapján 16 szakközépiskolai és 14 szakiskolai tanuló kerül be a projektbe, 10 mentor bevonásával.

Szaktanárok, osztályfőnökök, akik a diákokkal foglalkoztunk és segítő partnereinkkel ezt a tevékenységet eddig is végeztük, a szülőkkel kapcsolatot tartottunk, kerestük a társintézményeket, kerestük azt, hogy a gyerekeink hogyan lehetnek sikeresebbek, hogyan tudjuk kirándulni, vagy egy nyílt napra elvinni őket. Lehet, hogy ennyit nem adminisztráltunk, nem kötöttek bennünket ennyire az indikátorok, mint ahogyan most a pályázat elvárja a dokumentálást, de azt a pluszt kell néznünk, amit a diákok és esetleg mi magunk is kaphatunk ebből.

Gyakorlatilag képességfejlesztésről, az iskolában tartásról, a motiválásról, a tanulmányi eredmények javításáról szól ez a pályázat. Nem elvárás, hogy felsőoktatási intézményben tanuljanak a diákjaink, hiszen ilyen szándék elő-előfordul, de alapvetően szakképzésben vagy érettségit adó képzésben mennek tovább. Az, hogy három tanuló szándékozzék továbbmenni a felsőoktatásban, abszolút nem lehetetlen – utalt a pályázat fontos kritériumára Molnár Aranka. A  30-ból 24 tanulónál kell évfolyamismétlés nélkül, illetve a tanulmányi eredmény javításával tovább haladni, és jelentősen csökkenteni kell a hiányzások óraszámát is.

– A pályázat kulcsa, a nyitja az egyéni fejlesztés. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a szociális kompetenciák a tanulóinknál fejlődjenek, hiszen kevés lesz az, hogy matematikát, informatikát, idegen nyelvet tanítunk, főleg a szakiskolai ágazaton, alapvető ismereteket, tájékozódást, a környezetben való jártasságot is erősíteni kell.

A projekt lehetőséget teremt az oktatási intézmény már meglévő kapcsolatrendszerének erősítésére is. Együttműködő partnereik a Martfűi József Attila Általános Iskola, a Martfű Városi Sportegyesület, Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Martfűi Jóreménység Klub Egyesület.

Hatalmas szakmai munka lesz az egyéni fejlesztési tervek elkészítése a mentor tanárok részéről. A mentorálást erősítő foglalkozásokat az iskola pedagógusai végzik, húsz hónap alatt közel 4500 óra terjedelemben. Tíz felkészült pedagógus 3-3 tanulót mentorál, heti 1,5 óra időtartamban, alapvetően „a szülő mellett álló” tevékenységként, beszélgetésként a szociális dolgokról, a fiatalok társadalmi hátteréről.

Hogyan segíti mindez az iskola egészét? – Ez a pályázat nem 30 tanulóról kell, hogy szóljon. Az iskola egésze is lehet a nyertese pl. egy iskola napnak, szakköri vagy tehetséggondozó foglalkozásnak, vagy az eszközállomány fejlesztésének.

Azt várjuk, hogy a gyerek kerüljön előtérbe, számos jó rendezvényünk legyen, ahol aktívak, ügyesek, igazán sikeresek, tehetségesek a gyerekeink, és akkor ez a pályázat eléri a célját .