Pedagógiai és családsegítő munkatárs

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs
A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia
Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– konfliktusmegoldásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális problémák felismerésére
– a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
– differenciált bánásmód alkalmazására
– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
– rendezvények, programok szervezésére
– ügyeleti feladatok ellátására
– pontos, következetes munkára