Oktatott szakmáink

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02
Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs
A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia
Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
Bemeneti kompetenciák: –
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– konfliktusmegoldásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális problémák felismerésére
– a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
– differenciált bánásmód alkalmazására
– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
– rendezvények, programok szervezésére
– ügyeleti feladatok ellátására
– pontos, következetes munkára

IRODAI TITKÁR

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03
Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Előírt gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
–     külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
–    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;
–    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;
–     iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);
–     számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
–     vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;
–     ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;
–     ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;
–     ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;
–     irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
–     feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;
–     megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;
–     ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;
–     projektfeladatokban részt venni;
–     nyilvántartásokat vezetni;
–     leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;
–     jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;
–     gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;
–     szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

CIPŐKÉSZÍTŐ

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 02
A szakképesítés megnevezése: Cipőkészítő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít és javít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     megállapodni a megrendelővel a készítendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról

–     modellrajzot készíteni

–     árkalkulációt készíteni

–     megtervezni a terméket

–     kiválasztani a szükséges anyagokat

–     cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni

–     cipőfelsőrészt összeállítani

–     cipőalsórész alkatrészeket előkészíteni

–     a felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni

–     minőségellenőrzést végezni

–     a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni

–     használt lábbeliket javítani, felújítani

ELADÓ

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01

A szakképesítés megnevezése: Eladó

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    segíteni az árubeszerzést

–    átvenni az árut

–    készletezési, raktározási feladatokat végezni

–    a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót

–    alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat

–    szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket

–    a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni

–    értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni

–    pénztárgépet kezelni,

–    az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,

–    kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni.

 

BŐRTERMÉKKÉSZÍTŐ

 A szakma alapadatai

 • Az ágazat megnevezése: Kreatív
 • A szakma megnevezése: Bőrtermékkészítő
 • A szakma azonosító száma: 4 0723 16 01
 • A szakma szakmairányai: Bőrdíszműves, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész
 • A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
 • A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
 • Ágazati alapoktatás megnevezése: Kreatív ipari ágazati alapoktatás
 • Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Bőrtárgy készítő, Cipőipari szabász, Bőripari szabász
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Szakmairány Cipőkészítő

 • A cipőkészítő bőrből, műbőrből, textil- és szintetikus anyagból különböző divatos lábbeliket – cipőket, félcipőket, csizmákat, szandálokat, papucsokat – készít hagyományos, kézműves        technikákkal illetve korszerű gépesített, részben automatizált módszerekkel.
 • Igény esetén javítást, átalakítást végez.
 • A cipőipari üzemekben részt vesz a termékek gyártásában, a műszaki- technológiai leírás és dokumentáció alapján mintadarabot készít, szériagyártást végez, meghatározza a szükséges anyag,- kellék-, segédanyag-, gép- és eszközigényt.
 • Részt vállal a cipőipari termékek problémamentes gyártásában, a technológiai utasítások betartásában valamint az elkészült cipőipari termékek minőségi követelményeinek megvalósulásában.
 • Hatékonyan dolgozik a cipőgyártás folyamatában, munkája során a szakterület gyakorlásához szükséges cipőipari informatikai illetve szakmai idegen nyelvi ismereteket alkalmazza és használja.
 • Munkáját kreativitás, a divat ismerete, kézügyesség, pontosság, szín- és térlátás, jó szemmérték, állóképesség, önállóság, valamint csapatmunka jellemzi.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Alkalmassági követelmények
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges