Külföldi kapcsolatok célja

Külföldi kapcsolataink, pályázataink célja…Élményei…Eredményei…

Külföldi utazásaink, tapasztalatszerzésünk gyökerei, törekvéseink egészen az 1970-es évekig nyúlnak vissza, amikor algériai diákokat fogadtunk, illetve a csehországi Zlin várossal szakmai cseregyakorlatot valósítottunk meg. Az 1980- as és 1990-es években intenzív projektszintű együttműködés folyt cseh, német és orosz városokkal.
A folyamatos megújulás mellett a múlt, a hagyományok tisztelete is fontos az intézmény számára, amelyet diákutaztatási projektekkel is ápolnak elsősorban a Rákóczi Szövetség által szervezett programokon keresztül. Ez a programsorozat a magyarságtudatunk megerősítésében, a határon túli magyarság kulturális, társadalmi életének megismeréséhez ad sok-sok élményt, lehetőséget.
Martfű város külföldi kapcsolatai, testvérvárosaihoz kapcsolódó pályázatai, együttműködései iskolánkhoz is szervesen kapcsolódnak. Nagy lelkesedéssel veszünk részt ezekben a pályázatokban: rendszeresen járunk Romániában Misztótfaluban, illetve Ukrajnában Perecénben, illetve pályázunk közösen testvérvárosi találkozókra. Több alkalommal kulturális és sportrendezvényeken vettünk együtt részt. Ezek a találkozások a nyelvi erősítést is szolgálják.
A nyelvi- és gyakorlati tudás elmélyítését azonban leginkább az Erasmus+ pályázatok biztosítják, első nyertes pályázatunk 2019-ben volt, melynek milánói megvalósítására még várnunk kell, a járványhelyzet csendesedése után tervezzük megvalósítani. A külföldi utakra igyekszünk minél jobb nyelvtudással küldeni tanítványainkat, az EU tanoda felkészítéseibe is bekapcsolódunk. 2021-re már konzorciumot hoztunk létre Centrumunk másik két iskolájával hasonló képzéseinkkel egymást is támogatva, illetve közös céljainkat erősítve.
Mindhárom intézmény számára cél, hogy a hagyományaikat, és a modern világ kihívásaira választ adó innovációt folyamatosan ötvözve, a tanulókat a globalizálódó világban való eredményességre felkészítve, az oktatás valamennyi szereplőjének igényeit kielégítő képzést biztosítsanak, ezáltal pedig a szakképzés szegmensének meghatározó szereplői legyenek. Ezen küldetés eléréséhez az alábbi stratégiai célok végrehajtásával juthatunk:

1. A tanulók hatékony felkészítése a munkaerő-piaci elvárásokra a nemzetközi programok által.

2. Oktatók és munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztése mobilitási programokon keresztül.

3. Az intézmények együttműködési és innovációs kultúrájának fejlesztése a nemzetközi kapcsolatok által.

Hiszen a Dami célja a sokoldalúan képzett szakember, akinek elengedhetetlen az idegen nyelvi ismeret, szakmai ismeret európai tapasztalattal. Oktatóink munkájának elmélyítésében szintén kiemelt támogatási lehetőség a külföldi tapasztalat. És természetesen a magyar nyelvi kulturális hagyományok ápolása is elengedhetetlen célunk, ezért  a pályázataink ezen hármassága komplex módon támogatja tanulóink és oktatóink látókörének, tudásának szélesedését, elmélyülését.
Jövőképünk ezen a téren: utazunk és tapasztalunk, hívunk és megmutatjuk tudásunk!

Hajrá DAMI!

                                                                                                          Molnár Aranka