Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozatunk a nemzetköziesítéssel kapcsolatosan:
Nemzetköziesítési törekvéseink egészen az 1970-es évekig nyúlnak vissza, amikor algériai diákokat fogadtunk, illetve a csehországi Zlin várossal szakmai cseregyakorlatot valósítottunk meg. Az 1980-as és 1990-es években intenzív projektszintű együttműködés folyt cseh, német és orosz városokkal. A folyamatos megújulás mellett a múlt, a hagyományok tisztelete is fontos az intézmény számára, amelyet diákutaztatási projektekkel is ápolnak elsősorban a Rákóczi Szövetség által szervezett programokon keresztül. (részlet a Nemzetköziesítési stratégiából).

Olvassa el a Konzorciumi nemzetköziesítési stratégia-t

Olvassa el a “Konzorciumi nemzetköziesítési stratégia”-t.