Irodai titkár

A szakképesítés alapadatai:

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. ügyvitel

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. ügyvitel

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás)

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban)

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

–     külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

–    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

–    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

–     iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

–     számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

–     vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

–     ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

–     ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

–     ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

–     irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

–     feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

–     megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

–     ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

–     projektfeladatokban részt venni;

–     nyilvántartásokat vezetni;

–     leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

–     jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

–     gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

–     szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.