Eladó

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01

A szakképesítés megnevezése: Eladó

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

Összefüggő gyakorlat: 160 óra

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai előképzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– segíteni az árubeszerzést

– átvenni az árut

– készletezési, raktározási feladatokat végezni

– értékesítési tevékenységet végezni

– ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.