hírek

Álláshírdetés

Angol nyelv – bármely szakos oktató

A Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium angol nyelv – bármely szakos oktató jelentkezését várja. A pályázó lényeges feladatai közé tartozik az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, oktatói munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 41. § szerinti
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– rendelkezik a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.   rendeletben előírt végzettséggel és szakképzettséggel, illetve    gyakorlattal.
– felhasználói szintű informatikai ismeretek,
– foglalkoztatás esetén foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Többéves tanítási gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
– Szakmai önéletrajz
– Motivációs levél
– Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
Munkabér és egyéb juttatások: A munkabér megállapítására és az egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. További információk: A munkakör legkorábban 2021. április 05. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Aranka igazgató nyújt a +36-30/280-12-31-es telefonszámon. A pályázatot elektronikus úton, Kalmár Andrea főigazgató részére kell benyújtani.