Oldal kiválasztása

Hogy lesz könnyebb? – Tegyük könnyebbé az iskolaváltást az általános és a középiskola között

Cél:

Az eljárás célja, hogy a pedagógus minél jobban megismerje az iskolába érkező 9. évfolyamos diákokat, az erősségeiket, a gyengeségeiket, a problémáikat, az otthoni hátterüket. Ezek az információk segítik a pedagógusokat abban, hogy megfelelő támogatást nyújthassanak tanulóik számára az alábbi témakörökben:

– önismeret és társas kultúra fejlesztése;

– testi-lelki egészségre nevelés;

– felelősségvállalás;

– pályaorientáció;

– tanulásmódszertan.

Előzetes ismeretek, javasolt évfolyamok:

Előzetes ismeretekre nincs szükség. A jó gyakorlatot 9. évfolyamon javasolt alkalmazni.

Kapcsolódó tantárgyak témakörök, tantervi témakörök:

Az eljárás az összes közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tantárgy elsajátítását segíti.

A jó gyakorlat részletes bemutatása:

A 9. évfolyamon tanító pedagógusok szeptemberben témahét és osztályértekezlet módszerével foglalkoznak a tanulókkal annak érdekében, hogy megkönnyítsék számukra az iskolaváltást, segítsék őket a beilleszkedésben. A jó gyakorlat keretében történik a közösség szabályrendszerének kialakítása is. A programok emellett alkalmat adnak a csoportközösség fejlesztésére és a diákok együttműködési készségeinek kialakítására is.

A jó gyakorlat 4 témahétből áll.

A témahetek keretében a tanítási órákon az adott héthez illeszkedően kerültek kialakításra az óratervek minden tantárgyból.

– 1. hét: Az ÉN hete

Feladatok: a tanuló önismeretének fejlesztése; tanulásmódszertan gyakorlatok, tanulási szokások felmérése.

– 2. hét: Az ISKOLÁM hete

Feladatok: az iskola és a dolgozók megismerése, az iskolai házirend ismertetése, osztályszabályok megalkotása, a diákönkormányzat bemutatása, a tanórán kívüli lehetőségek ismertetése, tanulásmódszertani foglalkozások. Az első héten kerül sor egy komplex bemeneti mérésre, amely során a tanuló szövegértése, hangos olvasása, elemi számolási készségei, vizuális térlátása, figyelme és szociális kompetenciái kerülnek felmérésre.

– 3. hét: A VÁROS hete

Feladatok: városismereti séta, vetélkedők.

– 4. hét: A SZAKMA hete

Feladatok: pályaorientációs tevékenységek, szakmaleírások, munkaerőpiaci lehetőségek, üzemlátogatás, 9. évfolyamosok vetélkedője.

Az átvezető hónap lezárása szeptember végén, az első osztályértekezleteken történik. Az osztályértekezletek résztvevői: az osztályokban tanító tanárok, oktatók; szociális munkás, fejlesztőpedagógus, védőnő, kollégiumi nevelőtanár, igazgató, igazgatóhelyettes. Az átvezető hónap során a pedagógusok közösen megalkotott szempontrendszer alapján megfigyelik a diákok reakcióit, és összegzik a tapasztalataikat. Ezt követően kerülnek meghatározásra az egyénre szabott fejlesztési célok.

Az első osztályértekezleten történik az egyéni mentorálásban részesülő tanulók kiválasztása, továbbá megalakulnak a tanulócsoportok az alapkompetencia-fejlesztésbe bevont tanulók körében. A tehetséges tanulók fejlesztésére vonatkozó tervek is az átmeneti hónap végére alakulnak ki.

Fontos kiemelni az egyéni mentorálás jelentőségét. Az egyéni mentorálással a program azon tanulók számára biztosít támogatást, akiknél a család részéről kisebb mértékű a tanulás támogatottsága. A mentorok a program alatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, családlátogatást szerveznek.

Az alapkompetencia fejlesztése matematika tantárgyból csoportokban, míg az olvasás és szövegértés fejlesztése egyénileg történik.

A tanév közepén, decemberben javasolt megtartani a következő osztályértekezletet, amelynek célja az eltelt időszak eredményeinek vizsgálata, a további lépések meghatározása. Kiemelt figyelmet kap a tanulmányi munka és a hiányzások gyakorisága.

A harmadik osztályértekezletre áprilisban kerülhet sor, ekkor a fő téma az eredmények összegzése, a tanulmányi eredmények és a hiányzások alakulása. Ha szükséges, további beavatkozó intézkedéseket határoz meg a közösség. A pedagógusok egyéni korrepetálással segíthetik a bukások elkerülését, illetve – ha ez bekövetkezik – a nyári felkészítés is megtervezésre kerülhet. Javasolt a tanév során – műhelymunkák keretében – pedagógusok közötti tudásmegosztásra sort keríteni. Ezeken az alkalmakon a tanárok megbeszélhetik a módszertani újdonságokat, tapasztalatokat. A program eredményességének visszacsatolása az alapkompetenciák felmérését célzó bemeneti és kimeneti mérés pozitív változása. Az előrehaladás az egyéni mentoráltak fejlesztési dokumentációjában is nyomon követhető.

Javasolt feldolgozási forma, időkeret:

Az eljárás változatos tanulásszervezési formákban valósulhat meg: tanórai keretek (teljes osztály vagy csoportok), egyéni (mentorálás), tanulócsoportok, tehetséggondozó kiscsoportok. A tanév eleji 4 témahetet követően a program egész évben zajlik, visszatérő programelemei az osztályértekezletek és a pedagógusi műhelymunkák.

Megvalósításhoz szükséges eszközök, költségek:

A programhoz a következő meglévő forrásokból biztosítható eszközökre és technikai feltételekre van szükség: projektor, laptop, tabletek, fényképezőgép, flip-chart tábla, filctoll, feladatlapok, internet-hozzáférés, csoport termek, tanműhelyi kabinet, tornaterem.

Balesetvédelem, egyéb információk:

A gyakorlati tevékenységek során szükség van a munkavédelmi előírások ismertetésére.

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canlı casino ecopayz kaçak iddaa canlı bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahissenin tipobet betmatik