Oldal kiválasztása

Szerződés szám: GINOP – 6.1.3-17-2018-00011

Támogatás összege: 149. 862. 860 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 01. 01.

Projekt fizikai befejezése: 2020. 08. 31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020. 11. 30.

GINOP-6.1.3-17-2018-00011 Idegen nyelvi készségek fejlesztése

 

A Szolnoki Szakképzési Centrum az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 149, 86 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a GINOP-6.1.3 projekt keretében a magyarországi lakosság idegen nyelvi készségeinek fejlesztésére, a támogatás aránya 100%.

Jelen konstrukció célja, hogy a magyarországi lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerő piaci szempontból releváns – így idegen nyelvi – készségek megszerzésére.

A felhívás közvetlen célcsoportja a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság. Kiemelt célcsoportját képezik a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek.

A képzések megvalósítását a Szolnoki Szakképzési Centrum saját, meglévő kapacitásaira alapozva valósítja meg, illetve az idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel rendelkező képző intézmény, az Acta Diurna 2005 Kft. közreműködésével.

 

A projektbe bevont lakosságot a legalább 120 órás képzések keretében a választható idegen nyelvek (angol és német) alap- illetve középfokú használatára kívánjuk ösztönözni.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. augusztus 31.

Segítő együttműködését megköszönve tájékoztatjuk, hogy a GINOP 6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése igényfelmérő kérdőívei feldolgozásra kerültek. 

 Az indítandó nyelvi képzésekkel kapcsolatos további információk érdekében kérjük folyamatosan figyelje honlapunkat.

Üdvözlettel,

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum