Alapdokumentumok

Alapító okirat (hatályos 2020. július 1.) – Alapító okirat

Szakmai Program (hatályos 2020. szeptember 01.) – Szakmai program

               A Szolnoki SZC Szervezeti és Működési Szabályzata (2020. január 01.) – SZMSZ

Szervezeti és Működési Szabályzat (2019. szeptember 15.) – SZMSZ

Házirend (hatályos 2021. szeptember 01.) – Házirend

Fegyelmi eljárás szabályzata (2016. szeptember 1.) – Szabályzat

Közösségi szolgálat szabályzata (2016. szeptember 1.)

Tanévre vonatkozó dokumentumok

2021/2022. tanév munkaterve – Munkaterv

2021/2022. tanév munkarendje

Tanulói kérelmek nyomtatványai

Diákkör létrehozására vonatkozó kérelem – Kérelem

Mindennapos testnevelésen való részvétel alóli felmentésre vonatkozó kérelem – Kérelem

SNI/BTM tanulókra vonatkozó kérelem – Kérelem

Tanóra látogatása illetve minősítése alóli felmentésre vonatkozó kérelem (nappali rendszer) – Kérelem

Tanóra látogatása illetve minősítése alóli felmentésre vonatkozó kérelem (felnőttek oktatása) – Kérelem

Iskola-, osztály- és csoportváltásra vonatkozó kérelem – Kérelem

Közösségi szolgálat nyomtatványai

Befogadó nyilatkozat

Jelentkezési lap, szülői nyilatkozat – Jelentkezési lap, szülői nyilatkozat

        Felvételi eljárás

Felvételi tájékoztató (kiadvány) – Beiskolázási tájékoztató

Felvételi tájékoztató (prezentáció)

Egyéb

Kirándulás bejelentő lap – Bejelentő lap

Kirándulás szülői nyilatkozat – Nyilatkozat

Tantárgyi háló

Bizonyítvány másolat/másodlat kérelmezésének dokumentumai

Bizonyítvány másolat és másodlat kiállításának szabályai – Szabályzat

Másolat nyomtatványa – Kérelem

Másodlat nyomtatványa – Kérelem

Alapjogszabályok

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

               2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

               12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

               Gépjármű-mechatronikai technikus

               Gépjármű mechatronikus

               Hegesztő

               Karosszérialakatos

              Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

               Légijármű-műszerész technikus

               Légijármű-szerelő technikus

               Villanyszerelő

Programtantervek (PTT)

              Gépjármű-mechatronikai technikus

              GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKUS

              Hegesztő

              Karosszérialakatos

              KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER-SZERELŐ

              Légijármű-műszerész technikus

              Légijármű-szerelő technikus

              Villanyszerelő

Programtantervek (kereső)

Jogszabály kereső

Koronavírussal kapcsolatos információk