ÖVEGES Program

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel

Bemutatkozás

Bemutatkozás

ÖSSZEFOGLALÓ

 

TÁMOP 3.1.3-11/2-2012 PÁLYÁZAT

 

 

Pályázati kódszám:    TÁMOP – 3.1.3-11/2-2012-0048.

Projekt címe:         Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és

                    módszerekkel

 

A projekt megvalósításának kezdete:                   2013. január 1.

A projekt fizikai megvalósításának kezdete:       2013. május 01.

A projekt megvalósításának befejezése:       2015. április 30.

 

Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2013. április 08.

 

A projekt összköltsége:                        321.418.000,- Ft

 

 

A projekt keretében a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában kialakításra kerül egy természettudományos labor, a hozzátartozó helyiségek, illetve a természettudományos szakos pedagógusok továbbképzése valósul meg. A tevékenység eredményeként a diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztése innovatív, kísérleti tevékenységek végzésével válik lehetővé.

A projekt az alap gimnáziumi oktatási belül és kívüli, annál bővebb és magasabb szintű tudás átadását célozza meg. Ezt a természettudományos laboratórium kialakításával szeretné elérni. Ezt a programokat összeállító tanárokkal és a projekt megvalósításában résztvevő együttműködő iskolákkal együtt, hajlandóak tovább képezni magukat a szakmai naprakészségük fejlesztésének érdekében. Erre a projekt pedagógusképzésében kerül sor. A tanároknak a tudás átadásához, érdeklődés felkeltéséhez, megtartásához, illetve ahhoz, hogy valóban interaktívvá tehessék a foglalkozásokat szükségük van bizonyos tárgyi eszközökre, melyet felhasználhatnak a szemléltetéshez, a gyakoroltatáshoz.

A program keretében kialakításra kerülő központi laboratórium, amely a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola tantermeinek felújításával valósul meg, lehetővé teszi a természettudományos tantárgyak közötti interakciót. Az intézmény sajátosságait figyelembe véve hangsúlyosabb szerepet kap a fizika tantárgy.

A pályázó vállalta, hogy a projekt keretei között létrehozott laboratórium fenntartási kötelezettségeinek fennállása alatt tanévenként összesen legalább - 150 átlagosan 45 perces – tanóra keretében fogadja az együttműködő partneriskolák diákjait, térítésmentesen.

A projektről

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel

 

2014. január 31.

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 321 418 000,- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A 100%-os támogatással megvalósuló projekt során megújítják a természettudományos oktatás módszertanát és eszközrendszerét a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában.

 

A „Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel” című projekt célja a természettudományos oktatás minőségi fejlesztése a város közoktatásában, melynek keretében a természettudományos tantárgyak oktatására (kiemelt figyelemmel a fizikára), és demonstrációs feladatok ellátására szakosodott laboratórium kerül kialakításra. A laboratóriumot a laborkísérletekhez szükséges legmodernebb eszközökkel szerelik fel.

 

A pályázat keretében a tanárok és diákok számára új székek, asztalok és öltözőszekrények kerülnek beszerzésre, továbbá az oktatás színvonalát javító interaktív tábla, elszívó fülke, jégkocka-készítő és vízdesztilláló készülék is helyet kap az új laboratóriumban.

 

A labor megnyitja kapuit a környező települések általános iskolásai számára is. A szakközépiskola szaktanárai 11 partnerintézmény diákjai számára tartanak majd bemutató órákat a projekt megvalósítási időszakában, mely a tervezettek szerint 2013. június 12-től 2015. január 09-ig tart.

 

A megítélt támogatás keretében a szaktanárok továbbképzésére is sor kerül, mely szakmai fejlesztések során a pedagógusok új, modern pedagógiai módszereket sajátítanak el.

 

Az Önkormányzat és a fenntartó alkotta konzorcium  a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázati kiírására benyújtott pályázatból a 321 418 000,- Forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásban részesült.

 

A fejlesztésről bővebb tájékoztatást a www.szolnok.hu oldalon nyújtunk.

 

Partneriskolák

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szolnok

 

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, Tószeg

 

Általános Művelődési Központ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

Endre Király Általános Iskola, Tiszavárkony

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Abony

 

Herman Ottó Általános Iskola, Rákócziújfalu

 

Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szolnok

 

Petrovay György Katolikus Iskola, Nagykörű

 

Somogyi Imre Általános Iskola, Abony

 

Szandaszőlősi Általános Iskola, Szolnok

 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Szolnok

 

Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Szolnok

 

Munkatársaink

Laboratóriumi kollégák

 

Mohácsiné Demeter Katalin

laboratóriumvezető

E-mail cím: mdkati@gmail.com

Darázsné Karóczkai Margit

laboratóriumvezető-helyettes

E-mail cím: darmargoka@gmail.com

Hicsóné Kondor Ibolya

kémia-fizika szaktanár

E-mail cím: hicsogy@gmail.com

Mohácsi Ottó

fizika szaktanár

E-mail cím: ottom@freemail.hu

Ujlaki Anikó

kémia szaktanár

E-mail cím: ujlaa@freemail.hu

Balogh Balázs

laboráns

E-mail cím: szolmuszlabor@gmail.com

Baranyi Sándor

laboráns

E-mail cím: szolmuszlabor@gmail.com

 

 

Elérhetőség

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

5000 Szolnok, Baross út 37/A.

Tel: 56/425-844

Fax: 56/427-200

E-mail: titkarsag@szolmusz.hu

 

Honlap: www.szolmusz.hu

Hírek

I. Műhelyértekezlet

2013. január 1-jétől a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola megkezdhette a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0048 azonosítószámú

 

„Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel”

 

című projekt megvalósítását.

 

Hónapok tervezése után 2013. december 17-én megrendezésre kerülhetett az I. Műhelyértekezlet, ahol a résztvevők

 

 -  Perlai Zoltán, projektvezető, az OKT-FULL Tanácsadó Kft.-től,

 -  Hicsó György, a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója,

 -  Deák László, a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium igazgatója, és

 -  Mátray Zsolt – szakmai vezető, DWE Project Consulting Kft.-től

 

megkezdhették a projektmunkát.

 

Az első műhelyértekezleten csupán a projektről általánosságban esett szó, annak lehetőségeiről, megvalósításának mikéntjeiről.

 

Nyitókonferencia

Nyitókonferencia

Időpont: 2014. január 23.

Téma: Projektnyitó rendezvény

Résztvevők:

-       Hicsó György projektmenedzser, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Igazgatója

-       Szabó István, Szolnok Város alpolgármestere

-       Tisza Géza, oktatástechnikai tanácsadó

-       Korom Erzsébet, egyetemi docens – SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

-       Pápai Sarolta Zita, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatóhelyettese

Előadások:

-       Tisza Géza: Interaktív eszközök használata a természettudományos tanórákon

-       Korom Erzsébet: „Légy te is természettudós”

-       Pápai Sarolta Zita: Természettudományos közoktatási laboratórium létrehozása, működtetése a Szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban

-       Hicsó György: Tájékoztató a „Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel” című projektről általánosságban

 

Workshop

Workshop

Időpont: 2014. február 20.

Téma: A természettudományos laboratórium délutáni óratervének kialakítása a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában, laborbejárás

Előadó: Mohácsiné Demeter Katalin

 

II. Műhelyértekezlet

Szakmai műhelyértekezlet

Időpont: 2014. október 2.

Téma: „Természettudományos ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel”

Résztvevők:

-       Szalay Ferenc, Szolnok Város polgármestere

-       Hicsó György projektmenedzser, a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója

-       Di Giovanni Rita, laborvezető - Budapest- Fasori Evangélikus Gimnázium

-       Dr. Honyek Gyula, szaktanár - ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

-       Horváth Miklós, főiskolai docens, érdemes tankönyvíró

-       Csiszár Imre, laborvezető - Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium

-       Mohácsiné Demeter Katalin, laborvezető - Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Előadások:

-       Hicsó György: A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSÁNAK ISMERTETÉSE

-       Di Giovanni Rita: TANANYAGBEMUTATÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS TÉMAKÖRBEN

-       Dr. Honyek Gyula: LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEK BEMUTATÁSA FIZIKA TANTÁRGYBÓL

-       Horváth Miklós: A DIGITÁLIS TANANYAGOK FELHASZNÁLÁSA A BIOLÓGIAOKTATÁSBAN

-       Csiszár Imre: A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORATÓRIUMOKBAN EDDIG SZERZETT JÓ GYAKORLATOK ISMERTETÉSE

-       Mohácsiné Demeter Katalin

 

III-IV. Műhelykonferencia

III-IV. Műhelyértekezlet

Időpont: 2015. március 9.

Téma: „Természettudományos ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel”

Résztvevők:

-       Szalay Ferenc, Szolnok Város polgármestere

-       Hicsó György projektmenedzser, a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója

-       Kis Viktor, neurológus – ELTE TTK

-       Jánosy János Sebestyén, laborvezető - Főtanácsos, MTA Energiatudományi Kutatóközpont

-       Darázsné Karóczkai Margit laborvezető-helyettes - Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

-       Mohácsiné Demeter Katalin, laborvezető - Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Előadások:

-       Szalay Ferenc: A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORATÓRIUM ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

-       Hicsó György: A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSÁNAK ISMERTETÉSE

-       Kis Viktor: "AGYMENŐK RÉGEN ÉS MA" - AZ IDEGTUDOMÁNY HELYE A KÖZOKTATÁSBAN, avagy hogyan lehet néhány egyszerű laboreszköz, és egy darabka agy segítségével gyönyörű készítményeket csinálni.

-       Jánosy János Sebestyén: A FORGÓ-MORGÓ, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN… , AVAGY MI IS A SMART GRID?

-       Mohácsiné Demeter Katalin és Darázsné Karóczkai Margit: SZAKMAI KONZULTÁCIÓ A SZAKOS TANÁROKNAK

 

Zárókonferencia

Zárókonferencia

Időpont: 2015. április 23.

Téma: „Természettudományos ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel” projektzáró rendezvény

Résztvevők:

-       Kalmár Andrea, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától

-       Hicsó György projektmenedzser, a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója

-       Dr. Szabó Attila főiskolai docens – Szolnoki Főiskola Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék Térségfejlesztő és Innovációs Tudásközpont

-       Varga Emőke biológia-fizika szakos tanár – Tószegi Általános Iskola

-       Mohácsiné Demeter Katalin, laborvezető - Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Előadások:

-       Hicsó György: A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSÁNAK ISMERTETÉSE

-       Dr. Szabó Attila: FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A SZOLNOKI FŐISKOLÁN

-       Varga Emőke: MIT KAPTUNK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORTÓL?

-       Mohácsiné Demeter Katalin: A laboratórium eddigi működése során szerzett szakmai tapasztalatok összegzése

 

Galéria

Képek az építkezésről

I. Műhelyértekezlet

III. Workshop

Laborbemutató

Zárókonferencia

Laboratórium

A laboratórium kialakítása

2014. február 27-én megkezdődtek a laboratóriumi építési munkálatok.

Az építkezésekről készült képek a Galériában tekinthetők meg.

 

Laborbeosztás

 

 

 

TÁMOP 3.1.3 -11/2-2012-0048. KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT

 

LABORFOGLALKOZÁSOK RENDJE

A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLÁBAN

a 2014-2015-ös tanév első félévében

 

 


 

 

 

 

1. hét: 2014. szeptember 1-5.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

 

 

Somogyi Abony 4 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

 

 

II Rákóczi Szolnok 2 óra

 

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

 

 

 

 

 

2. hét: 2014. szeptember 8-12.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Építészeti

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Gyulai

4 óra

Herman

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Tiszavárkony

4 óra

Szabadműhely

 

 

3. hét: 2014. szeptember 15-19.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Petrovay

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Szent-Györgyi

4 óra

Szent Tamás

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Baross

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 


 

 

4. hét: 2014. szeptember 22-26.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Liget úti

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

5. hét: 2014. szeptember 29.-október 3.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Építészeti

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Szent-Györgyi

4 óra

Herman

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

 

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

6. hét: 2014. október 6-10.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Építészeti

2 óra

Somogyi Abony 4 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Gyulai

4 óra

Herman

4 óra

II. Rákóczi Szolnok 2 óra

Baross

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Tiszavárkony

4 óra

Szabadműhely

 

 

7. hét: 2014. október 13-17.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Petrovay

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Szent-Györgyi

4 óra

Szent Tamás

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

8. hét:2014. október 20-24.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

 

 

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Liget úti

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

 

 

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

 

 

 

9. hét: 201október 29-31.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

 

 

Építészeti

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

 

 

Szt.Tamás

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

 

 

Tiszavárkony

4 óra

Szabadműhely

 

 

10. hét: 2014. november 3-7.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

Somogyi Abony 4 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Szent-Györgyi

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

II. Rákóczi Szolnok 2 óra

 

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

11. hét: 201november 10-14.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Építészeti

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Gyulai

4 óra

Herman

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Tiszavárkony

4 óra

Szabadműhely

 

 

12. hét: 2014. november 17-21.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Petrovay

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Liget úti

4 óra

Szent Tamás

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Baross

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 


 

 

13. hét: 2014. november 24-28.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Petrovay

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Szent-Györgyi

4 óra

 

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

14. hét: 2014. december 1-5.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

Somogyi Abony 4 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Liget úti

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

II. Rákóczi Szolnok 2 óra

 

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

15. hét: 2014.december 8-12.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Építészeti

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Szent-Györgyi

4 óra

Herman

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Tiszavárkony

4 óra

Szabadműhely

 

 

16. hét:2014. december 15-19.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Tószeg

4 óra

Petrovay

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Pálfy-Vízügyi

2 óra

Gyulai

4óra

Szent Tamás

4 óra

Szandaszőlős

2 óra

Szandaszőlős

2 óra

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

 

Szabadműhely

 

 

17. hét: 2015.január 5-9.

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1-2. óra

 

Jendrassik

2 óra

Tószeg

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

Somogyi Abony 4 óra

Tószeg

4 óra

szünet

 

 

 

 

 

3-4. óra

 

Jendrassik

2 óra

Szt-Györgyi

4 óra

Rákóczifalva

4 óra

II. Rákóczi Szolnok 2 óra

 

szünet

 

 

 

 

 

5-6. óra

 

Jendrassik emelt 2  óra

Pálfy-Vízügyi

emelt 2 óra

Szabadműhely

Szabadműhely

 

 

 

Munkafüzetek

Kedves Látogató!

Itt találja az Öveges-Program során használt munkafüzeteket, illetve a szaktanári segédleteket.

Tanári segédletek

Munkafüzetek

 

Diák

Tantárgy

Évfolyam

Munkafüzet letöltése

Biológia

7.

Letöltés

8.

Letöltés

10.

Letöltés

11.

Letöltés

12.

Letöltés

Fizika

7.

Letöltés

8.

Letöltés

9.

Letöltés

10.

Letöltés

11.

Letöltés

12. (Közép)

Letöltés

12. (Emelt)

Letöltés

Földrajz

7.

Letöltés

8.

Letöltés

9.

Letöltés

Kémia

7.

Letöltés

8.

Letöltés

9.

Letöltés

10.

Letöltés

11.

Letöltés

12. (Közép)

Letöltés

12. (Emelt)

Letöltés

 

 

Tanári

Tantárgy

Évfolyam

Munkafüzet letöltése

Biológia

7.

Letöltés

8.

Letöltés

10.

Letöltés

11.

Letöltés

12.

Letöltés

Fizika

7.

Letöltés

8.

Letöltés

9.

Letöltés

10.

Letöltés

11.

Letöltés

12. (Közép)

Letöltés

12. (Emelt)

Letöltés

Földrajz

7.

Letöltés

8.

Letöltés

9.

Letöltés

Kémia

7.

Letöltés

8.

Letöltés

9.

Letöltés

10.

Letöltés

11.

Letöltés

12. (Közép)

Letöltés

12. (Emelt)

Letöltés

 

 

Kísérletek

A vegyész virágoskertje

Aceton- és formalinoldat megkülönböztetése

A magnézium reakciói

Az alufólia oxidálása

Oxigén előállítása

Elefántfogkrém