Névnap

2017. november 23. Csütörtök
Kelemen, Klementina

 
A Nap kel 07:07-kor,
nyugszik 16:07-kor.
 

 
Holnap
Emma
napja lesz.

Alternative flash content

Requirements

Látogatószámláló

Ma1
Tegnap1
Hét4
Hónap22
Összes62984

43 vendég és 0 tag van jelen


Nappali rendszerű képzéseink

Felnőttoktatás, esti rendszerű képzéseink

 


 

 

Nappali rendszerű képzéseink

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

Automatikai technikus
 • OKJ: 54 523 01
 • Képzési idő: 2 év
 • Résszaképesítés: PLC-programozó (OKJ: 52 523 01 0100 52 01)

A szakot elvégzők a 2. év után olyan szakmai bizonyítványt kapnak, amely alkalmassá teszi őket automatikus gépsorok beüzemelésére, karbantartására.

A két év alatt megismerkednek az elektronikaval, pneumatikával és hidraulikával is. A gépek komplex üzemeltetéséhez szükséges ipari programozás (PLC, mikrovezérlők) is szerves részei a tananyagnak, amiből a villamos vezérlések működése és a motoros hajtástechnika sem hiányozhat.

Elektronikai technikus
 • OKJ: 54 523 01 0000 00 00
 • Képzési idő: 1 év

Szakmacsoportunkban kiemelt cél, hogy az első négy év során olyan elektrotechnikai és elektronikai tananyagokkal orientáljuk tanulóinkat, melyek elsajátításával a műszaki egyetem villamosmérnöki karán és más villamosipari főiskolán is sikerrel folytathatnak tanulmányokat.


Informatika szakmacsoport

Informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető
 • OKJ: 54 481 03 0010 54 01
 • Képzési idő: 1 év
 • Rész szakképesítés: Informatikai szoftverüzemeltető
 • Ráépülő szakképesítés: IT biztonság technikus

Az informatikai szakmákat választó tanulók egy része az informatika szoftveres, más része a hardveres része iránt érdeklődik. A mi képzésünk hardver centrikus, de tanulóink az előrehozott alapképzés során (9-12. évfolyamon) a programozási ismereteket is igen magas óraszámban tanulják. A negyedik év végére így képesek a programozási feladatokat is tartalmazó emelt informatikai érettségi magas szintű teljesítésére. Ez jó alap azok számára, akik a felsőoktatásban tervezik folytatni tanulmányaikat.

 Az informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető képzés során olyan szakembereket képezünk, akik az informatika alkalmazásának technikai feltételeit biztosítják. A számítógépes hálózat tervezése, létrehozása és üzemeltetése mellett informatikai eszközöket tudnak telepíteni, felkészülnek a hálózati hibák elhárítására, és a megfelelő adatvédelem biztosítására.

Az informatikai szakképzésünk modulrendszerű. Ezt a lehetőséget kihasználva a technikusi évfolyamon délutáni, kedvező, de önköltséges tanfolyamokon tanulóink ez idő alatt akár több informatikai jellegű szakmát is megszerezhetnek.

Az ötödik évfolyamon itt maradó, szakképzésünkben résztvevők három informatikai szakmát szerezhetnek meg, az egy év alatt.

További tanórák meghallgatása és költségek nélkül, csak a vizsgát letéve, megszerezhetik az
Informatikai szoftverüzemeltető szakképesítést is. (2. szakma)

Heti 6-7 óra tanórán kívüli, önköltséges formában szervezett oktatást vállalva az
IT biztonság technikus szakmát is elsajátíthatják. (3. szakma)


Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport


Érettségi vizsga után 1 év alatt megszerezhető technikus végzettségek:

 • Vízgazdálkodó szakképesítés elágazás
 • Szennyvíztechnológus szakképesítés elágazás

(A modulrendszerű szakképzés miatt, igény esetén lehetőség van további szakképesítések megszerzésére is pl. hulladékgazdálkodó, Víztechnológus)

A környezetvédelem és a  vízgazdálkodás területén dolgozó feladata összetett , hiszen e szakterületek igénylik a természettudományokban és a műszaki ismeretekben való jártasságot.

Iskolánk erre a feladatra készíti fel tanulóit a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban!

9-12. osztályban a szakmai alapozó tantárgyak keretében (környezetvédelem, környezettechnika, analitika, földméréstan, hidrológia és hidraulika) megismerkednek a tanulók a természeti és épített környezet jellemzőivel, problémáival, a szakmai gyakorlatokon, jól felszerelt laboratóriumokban és terepi mérések során,- korszerű eszközpark segítségével,- képessé válnak a környezet állapotának felmérésére, az emberi tevékenység környezeti hatásainak felismerésére. A tanulók megismerkednek a szaktantárgyakat segítő és a munkahelyeken elvárt, alapvető számítástechnikai ismeretekkel, szöveg-szerkesztő, rajzoló programokkal.

12. év végén, egyéni választás alapján szakmai előkészítő tantárgyból is tehet érettségi vizsgát a tanuló, mely a szakirányú továbbtanulást segítheti felsőoktatási intézményben illetve technikusképzésben.

 

Technikusképzés célja, munkalehetőségek:

A környezetvédelmi technikusok vízgazdálkodás szakirányú képzést  kapnak, mellyel vízügyi, vízgazdálkodási illetve környezet-és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási középszintű feladatokat láthatnak el vállalkozásoknál, önkormányzatoknál, nemzeti park igazgatóságoknál.

A víz-és szennyvíztechnológus vízminőség-vizsgálatban, víztisztítási és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésében, vízi közművek létesítésében, karbantartásában középszintű feladatokat láthatnak el. Az itt megszerzett szaktudásra igényt tartanak a közműszolgáltatók mellett az önkormányzatok és a közművek tervezésével és megvalósításával foglalkozó vállalkozások is.

 


Építészet szakmacsoport

Magasépítő technikus (1 év)

Célunk az építőipar számára olyan felkészült szakemberek biztosítása, akik a kivitelezésben, a tervezés előkészítésében naprakész ismeretekkel rendelkeznek.

A végzettséggel betölthető munkakörök: építésvezető, irányító, műszaki rajzoló, műszaki előkészítő (költségvetést, időtervet készít, műszaki felmérést végez), segédtervezői feladatokat láthat el, hatósági feladatkört lát el (pl. önkormányzatok műszaki osztályán), építéshelyi, kitűzési feladatokat lát el. Képzésünk elsősorban gyakorlatorientált ismeretekre helyezi a hangsúlyt.

A szakirányú felsőoktatásban tanulóink komoly előnyökkel indulnak, továbbá a bejutás is egyszerűbb, mivel a technikusi bizonyítvány többletpontot jelent a felvételinél. Az érettségi vizsgán a szakmai előkészítő tárgy is választható vizsgatárgyként.

9-12 évfolyam szakmai alapozó tantárgyainak keretén belül megismerik a tanulók az építőanyagokat, a rajzi kommunikáció alapjait, a számítógépes tervezőrendszerek alkalmazását. Megszerzik azokat a gyakorlati ismereteket, melyek az építés kivitelezési szakmunkáihoz szükségesek (pl.: épületek kitűzése, kőműves -, ács-, burkoló-, gipszkarton munkák).

Szakképző évfolyamon az érettségi után (1 év) csak a szakmát tanulják, elméletben, gyakorlatban (pl.: szervezés, építés kivitelezés, épületszerkezetek, statika, CAD ismeretek, szakmai idegen nyelv).

Érettségi előtt tanult szakmai tantárgyak:

Rajz+gyakorlat  – szabadkézi- és műszaki ábrázolás alapjai, alapvető vizuális kommunikációs nyelv elsajátítása

Manuális gyakorlat –építőipari eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal, szerkezetekkel való ismerkedés

Építőanyagok – iparban használt anyagok, azok legfontosabb jellemzőinek vizsgálata, összefüggések feltárása

Műszaki informatika – CAD tervező programok megismerése, munkavégzés, épület feldolgozása digitálisan

Építési ismeretek – alapfogalmak, épületszerkezetek, építési rendszerek megismerése (főleg rajzban)

Építésszervezés – építkezések pénzügyi, mennyiségi, időbeli, térbeli megtervezése, folyamatok összehangolása

Műszaki mechanika – állékonysági kérdések körüljárása, szilárdsági alapfogalmak és a kapcsolódó számítások

Geodézia – földmérési és kitűzési ismeretek, alapfogalmak és a hozzájuk kapcsolódó számítások, eljárások

 

További, érettségi után tanult szakmai tantárgyak:

Szakmai idegen nyelv – külföldi prospektusok fordítása, értelmezése, szakmai kifejezések megismerése

Szilárdságtan – konkrét épület- vagy segédszerkezetek állékonysági méretezése, tervezése, ellenőrzése

Építés kivitelezés – az építés elmélete-gyakorlata, felkészülés az építéshelyen adódó problémák megoldására

Szerkezetépítés – építési szerkezetek, segédszerkezetek megismerése, rajzos feldolgozása

Műszaki informatika – számítógépes tervezés, komplex feladatmegoldás, szakmai alkalmazások megismerése


Vegyipar szakmacsoport

 
Vegyipari technikus
 • OKJ: 54 524 02 1000 00 00
 • Képzési idő: 1 év

A 9-12. évfolyamokon a vegyipari szakmacsoportnak megfelelő programmal szakmai orientáció és alapozás történik. A diákok képet kapnak arról, hogy milyen feladatok, lehetőségek várnak a vegyipar területén a szakemberekre. Ez segít abban, hogy megalapozottan döntsenek, hogyan tovább az érettségi után.

Minden vegyész tanuló magas szintű informatikai ismeretekre tehet szert az informatika tárgy keretén belül, majd az alapozó gyakorlatok során.

A moduláris képzésnek köszönhetően az első szakképesítés megszerzése után a korábbi tanulmányok beszámításával lehetőség van új megszerzésére is.

A vegyipari szakmacsoportban érettségizett tanulók a szakmai képzés moduljainak egy tanévre eső hányadát 9-12. évfolyamon teljesítik, így számukra a szakképesítés megszerzése egy év alatt lehetséges.

A technikusi oklevél birtokában a vegyipari technikusok elhelyezkedhetnek a vegyipari, kőolajipari, műanyagipari területen termelési, minőségellenőrzési, folyamatirányítási munkahelyeken.

A vegyipari technikusokat a vállalati kutató és üzemi laborok, kémiai és biológiai laboratóriumok is várják.

Felnőttoktatás, esti rendszerű képzéseink

Informatikai rendszergazda szakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftver-fejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

Vízügyi technikus szakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A vízügyi technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

szakmai előírásokat alkalmazni, - munkaszervezési feladatokat ellátni, - vízgazdálkodási feladatokat ellátni, - oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani, - részt venni a tervkészítési munkákban, - kapcsolatot tartani, - méréseket, megfigyeléseket végezni, - vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni, - fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket, - hajózsilipet üzemeltetni, - felszíni víz kitermelését végezni, irányítani, - vízmű és szennyvíztisztító-mű üzemeltetési és ellenőrzési munkát végezni, - részt venni az árvízi védekezésben, - részt venni a belvízi védekezésben, a helyi vízkár-elhárítási munkákban, a vízminőség kárelhárításában, - közreműködni vízhasznosítási feladatok ellátásában.

Környezetvédelmi technikus szakképesítés

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

alkalmazni a szakmai előírásokat, - a környezeti adatokat nyilvántartani, - feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, - a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani, - nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, - adatszolgáltatást végezni, - részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, - méréseket végezni, értékelni, - mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, - közreműködni a bírság kiszabásában, - közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban, - részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, - részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, - panaszok ügyében eljárni, - pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, - kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, - közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, - üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, - szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

   

Copyright © 2012 SZOLMUSZ Pálfy-Vízügyi Tagintézmény. Minden jog fenntartva. | Impressum