Névnap

2017. november 23. Csütörtök
Kelemen, Klementina

 
A Nap kel 07:07-kor,
nyugszik 16:07-kor.
 

 
Holnap
Emma
napja lesz.

Alternative flash content

Requirements

Látogatószámláló

Ma1
Tegnap1
Hét4
Hónap22
Összes62984

11 vendég és 0 tag van jelen


Iskolánkról... - Iskolánkról

 

A "Vízügyi.."

 

1972. szeptember 01.  
Az Országos Vízügyi Hivatal az ország vízgazdálkodási centrumaiban indítványozta középfokú képzési célú vízügyi szakközépiskolák szervezését. Ennek nyomán, hetedik helyen az országban, egy felfutó osztályt indított a szolnoki Vegyipari, Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola, vízépítő-vízgazdálkodó szakon.  

1973.
A Tószegi úton, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő területen, kizárólag bázisüzemi pénzeszközökből és munkából elkészült a tanműhely I. üteme ( főként műhelytermek).

1975.szeptember 01.
Városi beruházásként, az OHV és a helyi vízügyi vállaltok anyagi támogatásával elkészült az intézmény Ady Endre úti korszerű iskolaépülete és diákotthona. Az új, immár önálló intézményben (elnevezése: Vízügyi Szakközépiskola) a vízépítő-vízgazdálkodó szak mellett - az országban másodikként - elkezdődött a víz- és szennyvíztechnológus képzés is.  

1976.
A levelező rendszerű felnőttoktatás - viszonylag jelentős létszámmal - 8 osztályt végzetteknek négyéves, érettségizetteknek kétéves képzési idővel folyamatossá vált.

1977.
A Tószegi úton, ismét csak bázisüzemi pénzeszközökből, a tanulók és a tanárok jelentős társadalmi munkájával elkészült a tanműhely II. üteme (főként laboratóriumok).
1978.
Az iskola megszervezte - hagyományteremtő szándékkal - a vízügyi szakközépiskolák I. Országos Sportversenyét.  

1979.  
A TESCO szervezésében, államközi szerződés alapján, húsz algériai fiatal érkezett víz- és szennyvíztechnológiai képzésre.  

1979.szeptember 01.  
Az intézmény elvesztette tárgyi működési feltételrendszerének nagyobbik részét, mert az iskola és a diákotthon épületét a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola kihelyezett tagozata számára kellett átadni. Továbbra is önálló iskolaként a Tiszaparti Gimnázium négy tantermében, valamint további négy városi intézményben - a tanműhelyi bázisra támaszkodva - igen rossz feltételek között végezte munkáját tanár és tanuló egyaránt.  

1980.
Megérkezett az algériai tanulók második húsz fős csoportja területi vízgazdálkodási tanulmányok folytatására. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen az iskola addigi történetének legszebb eredményét érték el tanulóink. Az első öt- egyetemi felvételi vizsgakedvezménnyel díjazott - hely közül hármat szereztek meg versenyzőink. (azóta mindhárman mérnökök)

1981.
A négyéves szakközépiskolát végzettek részére elkezdődik a tanfolyami rendszerű technikusképzés vízügyi szerkesztő, illetve vízkútfúró szakon, ami a későbbiekben a többi vízügyi technikusi szakokkal kibővült.  

1983.
Ismét költözködött az intézmény, a Bajcsy-Zsilinszky Endre útra. Az épület az I. világháború után épült elemi iskolának, később nyolc tantermes általános iskolává bővítették , de akkor már két év óta általános iskolának sem használták. Állapota rendkívül elhanyagolt volt.

1984.
A Vízügyi Igazgatóság kivitelezésében, az anyagköltségnek megfelelő áron elkészült az iskola étterme és melegítőkonyhája. A tanulók és a tanárok társadalmi munkájának eredményeként átadásra került a tanműhelyben egy hidrológiai csarnok.  

1985.  
Egy külkereskedelmi vállalat megbízására iskolánk tanárai elkészítették az Algériában létesítendő vízügyi szakközépiskolák tanterveit, valamint 16 kötetnyi tankönyvet, összesen több mint 2000 oldalnyi terjedelemben.
 

1985. szeptember 01.  
A négyéves szakközépiskolai rendszer helyett mindkét vízügyi ágazaton ötéves képzési idejű nappali tagozatos technikusképzés indult.  

1986.  
A vízügyi szakkal megegyező ötéves képzési szerkezetben beiskolázásra került egy magasépítő technikus osztály is.

1987.
Az építőipari vállaltok anyagi támogatásával és kivitelezésében két tanteremmel bővült a tanműhely. A város középiskolás kollégium céljára megvásárolta az Állami Építőipari Vállalat Baross úti munkásszállóját, ami így a bérlemény helyett saját üzemeltetésű intézményi egység lett, szolgáltatási kötelezettséggel más középiskolák felé is.  

1988.  
Országos vízügyi szakközépiskolai tantervbeválási konferenciát rendezett az intézmény. Megalakult a Környezetvédelmi Diákkör. Azóta is eredményesen szerepelnek a saját méréseiket, vizsgálataikat ismertető dolgozataikkal különféle pályázatokon. (pl.: MHT-Sajó Elemér pályázatán is.)  

1989.
Az iskola történetében - a megelőző három év vonatkozó adatainak átlaga alapján - az eddigi legmagasabb arányt értük el a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók számát tekintve. Az országos rangsorban iskolánk a tizenharmadik helyre került.
A Kitaibel Pál országos középiskolás biológiai versenyt iskolánk tanulója nyerte meg.
A Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat megbízása alapján a vállalat dolgozói részére szakmunkásvizsgával záródó vízműkezelő tanfolyamot szervezett az iskola.  

1990.  
A számítástechnikai oktatásban megjelentek az első IBM PC típusú számítógépek az intézményben.
Rendszeressé váltak az iskolai szervezésű, országos érvényű jogosítványt adó tanfolyamok a IV-V. évfolyamos tanulóknak (B, C kategóriás gépjárművezető-képzés, kishajóvezetői, nehéz-, illetve könnyűgépkezelő képzés ).
Iskolai szervezésben - a nyári gyakorlat keretében - először utaznak tanulóink külföldre (Franciaországba).

1991.
Az intézmény sikeresen pályázott a Világbank "Emberi erőforrások fejlesztése " pályázatának ifjúsági szakképzés- fejlesztési projectjében az építési, illetve a környezetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoportban.  

1992.
Az iskola neve KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁ-ra változott. Az új névbe beletartozónak tekintettük a vízügyi képzés minden területét továbbra is. Előkészületek történtek a következő évi új első osztályok beindítására az alábbi szakokon:
- a környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoporban 2 osztály
- az építési szakmacsoportban 1 osztály

A Szakképzési Alap pályázatán elnyert pénzügyi támogatással, valamint iskolai erőforrásokból és kivitelezésben elkészült a tanműhelyben egy építész csarnok és egy számítástechnikai szaktanterem.
 

1993.szeptember 01.
A világbanki program alapján fejlesztett tantervek szerint kezdi meg mindhárom első osztályunk a tanévet.
 

1994-96. közötti időszakban a világbanki program keretében iskolánk 360 ezer dollár értékű eszközfejlesztésben részesült és a tanárok mintegy 40 %-a külföldi szakterületi ill. módszertani továbbképzéseken vehetett részt. Nyolc tanárunk tankönyvpótló jegyzetet írt, melyekből azóta több is tankönyvvé lett nyilvánítva.  

1996. augusztus 01.  
A fenntartó Szolnok Város Önkormányzata összevonta a Környezetgazdálkodási és Építőipari Szakközépiskolát (ma 1. Sz. Tagintézmény) és a Petőfi Sándor Szakközép és Szakképző Iskolát ( ma 2 sz. Tagintézmény). Az alapvető tevékenységi körök és az elhelyezés az összevonást követően nem változtak, csupán egy közös igazgatási ill. gazdálkodási rendszerbe kerültek.
Az iskola a munkáját jelenleg két tanügyi épületben és három tanműhelyben végzi, melyek a város négy különböző pontján találhatók.

Az iskola neve: Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakképző Iskola lett.
Elindult egy holland partneriskolával egy tanulói csereprogram.  

1998.  
Először tettek OKJ-szerinti technikus vizsgát a világbanki program szerinti szakmacsoportos képzésben résztvevő tanulók. /víz és szennyvíztechnológus-, környezetvédelmi-vízgazdálkodási-, és magasépítő technikusi szakon. /
Az első környezetvédelmi OSZTV-t iskolánk tanulója nyerte.

1999.  
A MAB akkreditálta iskolánkat mint képző intézményt és feljogosította a Hulladékgazdálkodási technológus akkreditált felsőfokú szakképesítés iskolai rendszerű oktatására.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyben két tanulónk végzett az 1-6 hely valamelyikén. Külön örvendetes, hogy a tagintézményben oktatott mindhárom szakterület / vízügyi, környezetvédelmi, építészeti/ eredményesen szerepelt és a Kitaibel versenyen is ismét eredményesek voltak tanulóink.
Eredményesen pályázott iskolánk az újabb világbanki támogatású szakképzésfejlesztési programban /Piacorientált szakképzés fiataloknak/ környezetvédelmi szakterületen.
A fenntartó Önkormányzat határozata alapján az 1. Sz. Tagintézmény a Bajcsy úti tanügyi épületéből a Baross út 42-be - egy megszűnt általános iskola épületébe - költözött.
A fenntartó Önkormányzat az iskola Tószegi úti tanműhelyét 2001-ben értékesíteni kívánja. Az ott folyó képzés elhelyezésére pillanatnyilag nincs még terv.  
  

A képzési szerkezet megváltozásának összefoglalása:

 

1972-1984 között:
a., 4 éves középfokú képzési célú szakközépiskola szerkezetben, érettségi-képesítő vizsgával záródó képzésben:
- vízépítő-vízgazdálkodó
- víz és szennyvíztechnológus
b., technikusképesítő vizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsga az összes vízgazdálkodó és vízépítő technikusi szakon a két éves szakmai gyakorlattal és érettségi-képesítő vizsgával rendelkezőknek /felfutó jellegű, egyre bővülő képzés/

1984-1993 között:
a., 5 éves műszaki szakközépiskola szerkezetben (4. Osztály után érettségi vizsga, 5. Osztály után technikusképesítő vizsga. )
- települési vízgazdálkodó
- területi vízgazdálkodó
- -víz és szennyvíztechnológus
- magasépítő technikus
b., technikus képesítő vizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsga a korábban, a négy éves szerkezetben végzettek részére / egyre csökkenő, az ötéves technikusképzés bevezetése miatt/
c., külföldi tanulók képzése ( 2 osztály) területi vízgazdálkodási technikus év vízkútfúró technikus szakon
d., vállalati megrendelésre végzett képzések
- vízműkezelő szakmmunkás
- csatornaműkezelő szakmunkás
- hidrotechnológus
- geodéziai eszközök kezelésére betanító tanfolyam

1993-tól:
a., Az "Emberi erőforrások fejlesztése" világbanki projekt "Ifjúsági szakképzés" alprojektje keretében:
- környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban 2 osztály
- -építészeti szakmacsoportban 1 osztály
b., a Munkaügyi Központ támogatásával pályakezdő munkanélküliek részére:
- általános és alkalmazott számítástechnikai tanfolyam /500 óra/
- saját tanulóinknak jogosítványt adó képesítések / jármű, kishajó, gépkezelői/, és számítástechnikai képzettséget adó vizsgák.
Szervezése / számítógépkezelői, auto cad felhasználói

   

Copyright © 2012 SZOLMUSZ Pálfy-Vízügyi Tagintézmény. Minden jog fenntartva. | Impressum