Mészáros Lázár osztöndíj

Pályázati adatlap letöltése:

meszaros_osztondij_paly_adatlap2018

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

 

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban Ut.) alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében – a korábban megjelent pályázat során nem teljesült igényekre vonatkozóan – Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

 

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakok hallgatóinak lehet pályázni:

 

Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
építőmérnök /építészmérnök magasépítési / építész tervező (tervező) építőmérnök / okleveles építészmérnök 2019. szeptember
építőmérnök /építészmérnök magasépítési / szerkezetépítési / szerkezettervező (szerkezeti) építőmérnök / okleveles építészmérnök 2021. szeptember
létesítménymérnök (MsC)/ településmérnök (MsC) létesítménymérnök/településmérnök okleveles létesítmérnök/ okleveles településmérnök 2019. szeptember
építészmérnök (osztatlan) építész tervező (tervező) okleveles építészmérnök 2019. szeptember
építőmérnök építéstechnológia és menedzsment építőmérnök 2019. szeptember
létesítménymérnök (MsC)/ településmérnök (MsC) létesítménymérnök/településmérnök okleveles létesítmérnök/ okleveles településmérnök 2021. szeptember
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2019.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2020.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2021.
mérnökinformatikus informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés / vállalati információs rendszerek mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2019.
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
mérnökinformatikus informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés / vállalati információs rendszerek mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2020.
mérnökinformatikus informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés / vállalati információs rendszerek mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2021.
biztonságtechnikai mérnök /mérnökinformatikus felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus 2020.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2020.
mérnökinformatikus infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök / vállalati információs rendszerek mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2020.
biztonságtechnikai mérnök/ mérnök informatikus felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus 2021.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2021.
mérnökinformatikus infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök / vállalati információs rendszerek mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2021.
biztonságtechnikai mérnök /mérnökinformatikus felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus 2022.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2022.
mérnökinformatikus infokommunikációs hálózatok /  rendszermérnök / vállalati információs rendszerek mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2022.

 

Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
villamosmérnök

Előny: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar / Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar / Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

infokommunikációs rendszerek / információtechnikai / műszerautomatizálási villamosmérnök 2019.
villamosmérnök 2020.
villamosmérnök 2021.
villamosmérnök 2019.
villamosmérnök 2020.
villamosmérnök 2021.
építőmérnök

Előny: BMGE Építőmérnöki Kar

híd és műtárgy építőmérnök 2020.
építőmérnök

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

szerkezetépítési építőmérnök 2021.
építőmérnök

Előny: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

magasépítési építőmérnök 2022.
mérnökinformatikus hálózati és webtechnológiák mérnökinformatikus 2019.
mérnökinformatikus ipari informatika és mikrovezérlők mérnökinformatikus 2019.
villamosmérnök mikrotechnika és technológia villamosmérnök 2019.

 

 

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

 

Szakmacsoport Ágazat Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
gépészet épületgépészet OKJ 5458201 épületgépész technikus 2019. szeptember
gépészet épületgépészet OKJ 5458201 épületgépész technikus 2021. szeptember
építészet építőipar OKJ 5458203 magasépítő technikus 2021. szeptember
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5552302 elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus 2019.
Szakmacsoport Ágazat Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5452305 távközlési technikus 2019
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5552305 beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus 2020.
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5552303 gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2020.
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5448103 infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 2019.
informatika informatika OKJ 5448106  informatikai rendszerüzemeltető 2019.
informatika informatika OKJ 5521304 mobilalkalmazás fejlesztő 2020.
informatika informatika OKJ 5448105 műszaki informatikus 2020.
elektrotechnika-elektronika távközlés elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus /távközlési technikus / beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus / gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2019.
informatika informatika infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető / informatikai rendszergazda / mobilalkalmazás fejlesztő / műszaki informatikus 2019.
elektrotechnika-elektronika távközlés elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus/ távközlési technikus / beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus/ gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2020.
informatika informatika infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető / informatikai rendszerüzemeltető / mobilalkalmazás fejlesztő / műszaki informatikus 2020.
informatika informatika OKJ 5248102 irodai informatikus 2019.
repülőműszaki sárkányhajtómű repülőgép szerelő 2019 vagy 2020
repülőműszaki avionikus repülőgép szerelő 2019 vagy 2020

 

 

 

Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt,
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az Ut. 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév első hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni, ez esetben, legkorábban 2019. I. szemeszterére vonatkozóan.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 300%-a (129.330.-Ft);
 • szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 150%-a

(64.665.-Ft).

 

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozat;

 

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

 

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2018. szeptember 30. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert őrnagy, Hajdu Attiláné őrnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 21-139, 22-038,

e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu, szotak.robert@hm.gov.hu, hajdu.attilane@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2018. október 31-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten november és december hónapokban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

Ezen a weboldalon HTTP-sütiket használunk a felhasználói élmény növelése érdekében Az ezen az oldalon található bármely linkre kattintva Ön beleegyezését adja a HTTP-sütik beállításához. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás