Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

Eredmények
Mérés-értékelés
megnevezése
2010 / 2011
tanév
2011 / 2012
tanév
2012 / 2013
tanév
2013 / 2014
tanév
2014 / 2015
tanév
2015 / 2016
tanév
2016 / 2017
tanév
Szövegértés 1647 1663 1647 1640 1605 1582 1627
Matematika 1707 1727 1744 1696 1663 1693 1723


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

4.1 Lemorzsolódási mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Megnevezés 2010 / 2011
tanév
2011 / 2012
tanév
2012 / 2013
tanév
2013 / 2014
tanév
2014 / 2015
tanév
2015 / 2016
tanév
2016 / 2017
tanév
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 8 3 4 6 5 9 7
Kimaradó tanulók % 7,14% 2,82% 0,89% 5,55% 4,9% 8,9% 6,6%
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 3 6 3 7 1 6 5
Kimaradó tanulók % 2,97% 5,76% 0,67% 8,13% 0,45% 7,4% 5,61%
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 1 3 2 3 0 1 1
Kimaradó tanulók % 0,97% 2,85% 0,45% 3,79% 0% 1,23% 1,28%
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 0 0 1 3 0 0 1
Kimaradó tanulók % 0% 0% 0,22% 3,05% 0% 0% 1,26%
14. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 9 8 7 13 11 5 11
Kimaradó tanulók % 8,73% 6,48% 1,56% 13,8% 12,2% 5,95% 17,46%
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma 21 20 17 40 17 21 22
Kimaradó tanulók % 4,13% 3,46% 3,79% 6,89% 3,95% 5,18% 5,3%


4.2. Évismétlési mutatók

Az intézmény lemaradási mutatói
Megnevezés 2010 / 2011
tanév
2011 / 2012
tanév
2012 / 2013
tanév
2013 / 2014
tanév
2014 / 2015
tanév
2015 / 2016
tanév
2016 / 2017
tanév
9. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 5 6 5 9 6 4 3
Kimaradó tanulók % 4,46% 5,64% 1,11% 6,54% 5,53% 3,96% 2,83%
10. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 9 4 3 7 4 3 3
Kimaradó tanulók % 8.91% 3,84% 0,67% 7,95% 3,95% 3,7% 3,37%
11. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 5 3 2 2 2 2 1
Kimaradó tanulók % 4,85% 2,85% 0,45% 2,25% 0,48% 2,5% 1,28%
12. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 1 0 0 0 0 0 0
Kimaradó tanulók % 1,12% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14. évfolyam
Kimaradó tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0
Kimaradó tanulók % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Intézmény összesen
Kimaradó tanulók száma 20 13 11 18 12 9 7
Kimaradó tanulók % 3,94% 2,24% 2,45% 3,10% 2,54% 2,11% 1,68%


5. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

Tanév Elért érettségi vizsga
átlageredmények
Elért eredmények az
előző évhez viszonyítva
Elért eredmények a táblázat
első évéhez viszonyítva
 2009 / 2010  3,23 +2% 100%
2010 / 2011 3,4 +5,26% 105,6%
2011 / 2012 3,41 +0,29% 105,57%
2012 / 2013 3,44 +0,88% 106,5%
2013 / 2014 3,41 -0,09% 105,6%
2014 / 2015      
2015 / 2016      
2016 / 2017      


6. Tanórán kívüli tevékenységek

Foglalkozás Igénybevétel Egyéb igénybevételi
neve Ingyenes Térítéses feltétel leírása
 Érettségi felkészítő X    
 Nyelvizsgára felkészítő X    
 Sportkör X    
 Felzárkoztató foglalkozás X    
 Innovációs versenyre felkészítés X    
 Szakmai versenyekre felkészítés X    
 Közismereti versenyekre felkészítés  X    

 
7. Hétvégi házifeladat szabályai, iskolai dogozatok szabályai

7.1 Házifeladat szabályai

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.

  • A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg tantárgyanként a 40 percet.
  • Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
  • Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
  • Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható.
  • A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

7.2 Iskolai dolgozatok szabályai

Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább ... tanóra (pl.: 2, 3) anyagára épül. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell. A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.

Az írásbeli dolgozatok formái:

  • témazáró dolgozat,
  • tanév eleji felmérés,
  • tanév végi felmérés
  • egyéb dolgozat.


Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat.)

8. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A vizsga
megnevezése tervezett ideje
Javító vizsgák augusztus
Osztályozó vizsgák október, április

 
9. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma

2016 / 2017 tanév
Iskolai osztály Az osztályban
tanulók száma
9.A 35
9.B 39
9.C 24
10.A 30
10.B 32
10.C 33
11.A 30
11.B 23
11.C 34
12.A 30
12.B 14
12.C 30
2/14.A 22
2/14.B 21
2/14.C 21