II. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

A pályázat részei:

  • versenyfelkészítő szakkör
  • gazdagító programpár
  • tanórán kívüli, szülő-diák- pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő tevékenység

Versenyfelkészítő szakkör:

A szakkörön a versmondó és a ”Kazinczy” versenyeken induló diákoknak segítettünk a jobb eredmény elérésében 24 órában. A programban szerepelt verselemzés, drámapedagógia, nyelvi játék, a szövegbeli jelölések elsajátítása, találkozó helyi költőkkel. Klubrendezvényünkön, felolvasó délután keretében (50 fővel) népszerűsítettük a vers- és prózamondást.

Bevont diákok száma diákmentorokkal együtt 20 fő volt.

Gazdagító programpár:

A programpár kiváló lehetőség volt arra, hogy bevonjuk a szakközepes szoftverfejlesztő és a szakképzős számítógép-szerelő érdeklődő diákokat iskolánk honlapjának fejlesztésébe.

A gazdagító programpár elemei:

14 óra elméletben megismerkedtek diákjaink a webszerkesztéssel, az informatika egyik területével. A tömbösített foglalkozásokon 24 órában részben külső helyszínen, – a Kecskeméti Főiskolán – informatikai környezetben figyelhették meg a tanulók a különböző területeket, mint a hálózatépítés, webprogramozás és az ipari informatika. Fotómúzeumi látogatás során a képalkotás analóg és digitális eszközeit ismerhették meg, ami segítséget adott számukra a minőségi honlapok és tartalmak készítéséhez.

Bevont diákok száma diákmentorokkal együtt 15 fő.

Tanórán kívüli szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő tevékenység:

A program keretében elkészítésre került egy elektronikus kiadvány iskolánkról. A tevékenységbe bevontunk 6 diákot és 4 szülőt, melyet 20 órában valósítottunk meg.

Cél volt a tehetséges tanulók és a szülők digitális kompetenciájának fejlesztése mellett, a szociális kapcsolatrendszer erősítése, a diákok és a szülők, a diákok és a tanárok, a tanárok és szülők közötti kapcsoltrendszer erősítése.