Az alapítványról

A Martfűi Középiskoláért Alapítványt 1995-ben hozták létre iskolánk egykori igazgatói Fehérvári Györgyné, Hegedűsi Mihály és Rágyanszky István azzal a céllal, hogy támogassák az iskola tanulói tanulmányi közösségi, gyakorlati és sport tevékenységét.

Az alapítvány székhelye: Martfű, Gesztenye sor 15.

Az alapítvány magánalapítvány, jellege nyitott, így azt magyar és külföldi természetes jogi személyek adományaikkal támogathatják. Az alapítvány számára feltételhez kötött felajánlásokat is lehet tenni. A feltételhez kötött felajánlások elfogadásáról az alapítvány kezelő szerve dönt és döntéséről értesíti az adományozót.

A felajánlás tárgya lehet: készpénz, tevékenység, közreműködés. ingó és ingatlan vagyon átruházása.  Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működésére lehet felhasználni.

Az alapítvány vagyonából támogatást nyújt az iskola tanulói részére szervezett tanulmányi kulturális és sport rendezvények lebonyolításához, az iskola tanulóinak mások által szervezett ilyen rendezvényeken való részvételéhez, tehetséges tanulók támogatásához, a tanulók egészséges életmódra neveléséhez, a tanulók tanulmányi, kulturális, szakmai elméleti és gyakorlati, valamint sportolási körülményeinek javításához.

Az alapítvány vagyonának kezelőszervezete a kuratórium. A kuratórium az alapítvány vagyonának gyarapításáról adományok gyűjtésével, rendezvények támogatásával vállalkozási tevékenységgel gondoskodik.

A kuratórium jelenleg öt fős. Tagjai a tantestület és a szülők képviselőiből állnak. Az alapítvány kuratóriumának jelenlegi elnöke: Borbély István, titkára Bányász Beáta, tagok: Szikszayné Köhler Judit, Arany Attiláné és Mester István. Az alapító okirat szerint a kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Az alapítvány vagyonának kezelője a kuratórium, a számla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és a titkárt együttesen illeti meg. Az alapítvány vagyona az OTP Bank Martfűi Fiókjánál nyitott bankszámlán van melynek száma: 11745169-20034106.

Az alapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának fogadására.

Az alapítvány kuratóriuma vagyonából az előző években rendszeresen támogatta az osztályok tanulmányi kirándulásait, az iskola kulturális rendezvényeit pl: a Damjanich-hetet, fizette a különböző versenyek nevezési díjait, illetve jutalmazta a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat. Támogatást nyújtott táborozáshoz és külföldi tanulmányi úthoz is.