Oldal kiválasztása

 

 

A GINOP-6.2.3-17-2017-00036 azonosító számú nyertes pályázatunk a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg 549,97 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével. Projektünk célja tanulóink alapkészségeinek fejlesztése, az iskolai teljesítmény növelése,
a korai iskola elhagyás csökkentése tagintézményeinkben.

A projekt megvalósulási időszaka 2017. december 01 – 2020. december 15.

A megvalósításában résztvevő tagintézmények:

 • Szolnoki Műszaki SZC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma
 • Szolnoki Műszaki SZC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Szolnoki Műszaki SZC Pálfy- Vízügyi Szakgimnáziuma
 • Szolnoki Műszaki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Szolnoki Műszaki SZC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma

 

A pályázat keretében a 9. évfolyamokon tanulócsoportok kerülnek kialakításra közel 600 tanuló
bevonásával. Ezen tanulócsoportokon belül valósul meg a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók alap
és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A megvalósítás időszakában nyári táborok, szakkörök,
sportrendezvények, egészségnapok, kirándulások, színházlátogatások, tehetséggondozó programok,
életpálya tanácsadás, végzősöknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez és a továbbtanuláshoz
pályaorientációs tanácsadás és egyéb a pályázat céljának megvalósítását segítő tevékenységek.

 

Pályázaton belül főbb tevékenységekre fordított összegek:

 • Tanulói kompetenciák fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentése (90 MFt
 • „Énerő” fejlesztő programok (30 MFt)
 • Közösségi programok (65 MFt)
 • Tananyagfejlesztés, élménypedagógia (31 MFt)
 • Pedagógus továbbképzések (21 MFt)
 • Eszközbeszerzés (210 MFt)

Nyitórendezvényünkön készült képeket itt megtekeinthetik!

Zárórendezvényünk videója itt érhető el.

 

 

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum