Oldal kiválasztása

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Szolnoki Szakképzési Centrum

 

székhely: 5000 Szolnok, Baross út 37/A.

 

postai cím: 5000 Szolnok, Baross út 37/A.

 

telefon: 56/425-844

 

elektronikus levélcím: centrum@szolmusz.hu

 

honlap: szolmusz.hu

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 56/425-844 13-as mellék (főigazgatói/kancellári titkárság), centrum@szolmusz.hu

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetői:

 

Kalmár Andrea

főigazgató

+36 56 425 844

kalmar.andrea@szolmusz.hu

 

Hicsó György

kancellár

+36 56 425 844

+36 30 415 2991

hicso.gyorgy@szolmusz.hu

 

 

Polgár Piroska

szakmai főigazgató helyettes

+36 30 280 2003

polgar.piroska@szolmusz.hu

 

 

Árokszállási Andrea

gazdasági vezető

+36 30 292 1773

arokszallasi.andrea@szolmusz.hu

 

Mézes Kornélia

felnőttképzési vezető

+36 20 527 2599

mezes.kornelia@szolmusz.hu

 

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Szolnoki Szakképzési Centrumnál Hicsó György kancellár, akadályoztatása esetén Árokszállási Andrea gazdasági vezető fogadja.
Postai úton: Szolnoki Szakképzési Centrum 5000 Szolnok, Baross utca 37/A.
Telefonon: 0656/425-844

E-mail-ben: integritas@szolmusz.hu
Szóbeli bejelentések: Szolnoki Szakképzési Centrum 5000 Szolnok, Baross utca 37/A. Kancellári Iroda

 

4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Név:

 

Telefon: 56/425-844

 

elektronikus levélcím: centrum@szolmusz.hu

 

Ügyfélfogadási rend: Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.00, péntek: 8.00- 13.30

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

A Szolnoki Szakképzési Centrum tagintézményei:

 

 Szolnoki SzC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

5000 Szolnok, Bán u. 9.

Tel.: 56/341-710

baross@szolmusz.hu

https://szolmusz.hu/baross/

 

 

Szolnoki SzC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

5435 Martfű, Gesztenye sor 15.

Tel.: +36-56-450-005 +36-56-580-583 Fax: +36-56-450-005

damjanich@szolmusz.hu

https://dami.martfu.hu/

 

 

Szolnoki SzC Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma

5000 Szolnok, Baross u. 37.

Tel.: 56/425-844

jendrassik@szolmusz.hu

https://szolmusz.hu/jendrassik/

 

 

Szolnoki SzC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

Tel.: +36-56-800-130

kereskedelmi@szolmusz.hu

 

 

 

Szolnoki SzC Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

5100 Jászberény, Hatvani út 2.

Tel.:  +3620 394 9349

klapka@szolmusz.hu

https://szolmusz.hu/klapka/

 

 

Szolnoki SzC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.

Tel.: 56/424-955

palfy-vizugyi@szolmusz.hu

https://szolmusz.hu/palfy-vizugyi/

 

 

Szolnoki SzC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

5000 Szolnok, Petőfi u. 1.

Tel.: 56/420-203

petofi@szolmusz.hu

https://szolmusz.hu/epfa/

 

 

 

 

Szolnoki SzC Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma

5052 Újszász, Dózsa György út 23.

Tel.: 56/552-047

rozsa@szolmusz.hu

https://ugmszi.hu/

 

 

 

Szolnoki SzC Ruhaipari Középiskolája és Általános Iskolája

5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

Tel.: +36-56-800-120 +36-20-588-1447

ruhaipari@szolmusz.hu


https://www.riszi.sulinet.hu/riszi.html

 

Szolnoki SzC Sipos Orbán Szakképző Iskolája és Kollégiuma

5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.

Tel.: +36-56-522-013

sipos@szolmusz.hu


https://www.soszi.sulinet.hu

 

 

 

Szolnoki SzC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája

5000 Szolnok, Baross utca 43.

Tel.: +36-56-800-110

vasarhelyi@szolmusz.hu


https://vasarhelyipal-szolnok.edupage.org/

 

6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

 

  • Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

 

postai cím: 1440 Budapest, Pf. 1.

 

telefon: 1/795-1700

 

elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

honlap: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei: 1/795-6766; 1/795-3832 ;1/795-8455
ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

 

  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 

postai cím: 1437 Budapest, Pf. 760

 

telefon: 1/477-5600, 1/303-9300

 

elektronikus levélcím: szakkepzes@nive.hu

 

honlap: nive.hu

 

ügyfélszolgálat elérhetőségei:  1/477-5942 szakkepzes@nive.hu

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

 

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

 

A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

 

 

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 

 

7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 

 

8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

 

10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

 

11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

 

12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

 

13. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezései szerint a Szolnoki Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) közfeladatot ellátó szervként lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – a törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

II.

A közérdekű adat (közérdekből nyilvános adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki nyújthat be igényt.

Az igény írásban, postai úton a Szolnoki Szakképzési Centrum székhelyére 5000 Szolnok, Baross utca 37/A. szám alá nyújtható be.

 

Elektronikusan a centrum@szolmusz.hu központi e-mail címen, illetve

a https://www.szolmusz.hu/kapcsolat/ portálon keresztül terjeszthető elő.

 

Szóban, írásban a Centrum székhelyén hétfőtől – csütörtökig: 08:00 – 16:00, pénteken: 08:00 – 13:00 óráig adható le a közérdekű adatigény.

 

III.

 

A beiktatott adatigényt a Centrum adatvédelmi feladatokkal megbízott referense haladéktalanul megvizsgálja, hogy a törvény 29. § (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak fennállnak-e.

 

A Centrum adatvédelmi feladatokkal megbízott referense – szükség esetén az adatkör szerint érintett tagintézmény bevonásával – az adatigénylést megvizsgálja abból a szempontból, hogy az egyértelmű-e, és hogy az a Centrum kezelésében lévő adatra vonatkozik-e.

 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Centrum adatvédelmi feladatokkal megbízott referense az igény beérkezését követő 8 napon belül felhívja az igénylőt az igény pontosítására. A pontosítás Centrumhoz történő beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők nyugszanak.

 

Ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem válaszol, az igénylést visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosítás elvégzésére vonatkozó felhívásban figyelmeztetni kell.

 

IV.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Centrum az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, közérthető és – lehetősége szerint – az adatigénylő által megjelölt módon. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta a Centrum, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Centrum a másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

 

Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Ha az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a dokumentum-másolatokat személyesen kívánja átvenni, a Centrum adatvédelmi feladatokkal megbízott referense felveszi a kapcsolatot az adatigénylővel időpont egyeztetése céljából.

 

Az adatok tanulmányozására az erre kijelölt helyiségben, megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az adatigénylő kérdéseire a Centrum adatvédelmi feladatokkal megbízott referense válaszol. Az adatigénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzetet készíteni.

 

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait a Centrum haladéktalanul törli.

 

V.

 

Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Centrum kezelésében, el kell utasítani.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, az igénylőt 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni.

Az adatigénylés elutasítása esetén az adatigénylőt tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről: a közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Szolnoki Járásbírósághoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.

 

 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

 

Közadatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat minősül. A közadatok rendelkezésre álló formátuma: WORD, PDF.

 

 

 

15. A 14. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

A Szolnoki Szakképzési Centrum általános szerződési feltételeket nem alkalmaz

 

 

 

16. A 14. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

 

 

17. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

 

Az igénylő a kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

A Szolnoki Szakképzési Centrum a rendelkezésre bocsátásért díjat nem számít fel.

 

 

 

18. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

 

A Szolnoki  Szakképzési Centrum ilyen szerződést nem kötött.

 

 

 

19. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

 

 

20. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

A Szolnoki Szakképzési Centrum ilyen megállapodást nem kötött.

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

 

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

 

 

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

 

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

 

 

 

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

 

 

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

 

 

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

 

 

 

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

 

 

 

 

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum