Oldal kiválasztása

Digitális Közösségi Alkotóműhely átadó

A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM „KÖZELEBB AZ ISKOLÁHOZ – KÖZELEBB AZ ÉLETHEZ” CÍMŰ ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROJEKTJE.

GINOP-6.2.3-17-2017-00036 azonosító számú nyertes pályázatunk a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 549,97 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével. Projektünk célja tanulóink alapkészségeinek fejlesztése, az iskolai teljesítmény növelése, a korai iskola elhagyás csökkentése tagintézményeinkben.

A projekt megvalósulási időszaka 2017. december 01 – 2020. július 31.

A megvalósításában résztvevők: A Szolnoki Szakképzési Centrum jogelődjének a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 6 tagintézménye.

A pályázat keretében tanulócsoportok kerülnek kialakításra. Ezen tanulócsoportokon belül valósul meg a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók alap és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A megvalósítás időszakában nyári táborok, szakkörök, sportrendezvények, egészségnapok, kirándulások, színházlátogatások, tehetséggondozó programok, életpálya tanácsadás, végzősöknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez és a továbbtanuláshoz pályaorientációs tanácsadás és egyéb a pályázat céljának megvalósítását segítő tevékenységek.

Pályázaton belül főbb tevékenységekre fordított összegek:

Tanulói kompetenciák fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentése (90 MFt)

„Énerő” fejlesztő programok (30 MFt)

Közösségi programok (65 MFt)

Tananyagfejlesztés, élménypedagógia (31 MFt)

Pedagógus továbbképzések (21 MFt)

Eszközbeszerzés (210 MFt),

amelynek része a DKA műhely kialakítása Jászberényben és itt Szolnokon.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely egy olyan speciális oktatási tér, amelyben projekt alapú oktatás, saját motivációból eredő kísérletezés, nem ipari, hanem egyedi, gyors prototipizálás és oktatás zajlik. Olyan nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák mindegyike jelen van, egymással kombinálható módon is:

 • elektronika,
 • 3D nyomtatás,
 • robotépítés,
 • lézervágás,
 • CNC megmunkálás,
 • varrás, famegmunkálás
 • fémmegmunkálás.

A digitális közösségi alkotóműhelyben:

 • minden gyerek magától alkothat,
 • az alkotók képessé válnak a digitális megmunkáló technológiák alkalmazására,
 • erősödik a fiatalok innovációs készsége,
 • erősödik a fiatalokat tanulásra, önálló alkotásra és munkára való motivációja
 • a fiatalok célt, jövőképet és piacképes szaktudást szereznek.

Az átadón készült fotókat itt tudja megtekinteni.  

A Szolnok Tv is bemutatta műsorában alkotóműhelyünket:

 

Szolmusz | Szolnoki Szakképzési Centrum