Kezdőlap

Beiskolázás - 8. osztályosok figyelem!

TAGINTÉZMÉNYÜNKBE AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKRE LEHET JELENTKEZNI a 2019/2020. tanévben:

Szakgimnáziumi képzésben:

Közlekedésgépész ágazat                                              

- Autószerelő, tagozat kód: 2100                                                      

- Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője, tagozat kód: 2111

Épületgépészet ágazat

Épületgépész technikus, tagozat kód: 2112
          

Szakközépiskolai képzésben:

Gépészet szakmacsoport

- hegesztő (hiányszakmának minősül), tagozat kód: 2200                              

- épület- és szerkezetlakatos, tagozat kód: 2221   

- ipari gépész (hiányszakmának minősül), tagozat kód: 2222  

- hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, tagozat kód: 2241       


Épületgépészet ágazat

- központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (hiányszakmának minősül), tagozat kód: 2242

 

Közlekedés szakmacsoport

- karosszérialakatos, tagozat kód: 2231                               

- gépjármű mechatronikus, tagozat kód: 2232                                          


Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

- villanyszerelő (hiányszakmának minősül), tagozat kód: 2211
                                                        

(Az egyes szakmák, képzési formák leírása a Beiskolázás menüpont alatt található.)

A hiányszakmák esetében járó ösztöndíj mértéke, részletes szabályai az alábbiakban olvashatók:

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, az adott tanévre vonatkozó hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke az első félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben

aa) szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy

ab) valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott,

b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,

bb) attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy

bc) az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

Ön itt van: Home Kezdőlap fejléc Beiskolázás - 8. osztályosok figyelem!